Projekt WoMan

WoMan – kvinnor som porträtteras som män

Det som idag uppfattas som typiskt manligt anses ofta ha en högre position i samhället än det som anses vara stereotypt kvinnligt. Så i fotoutställningen WoMan har jag valt att porträttera kvinnor efter medias bild av stereotypt manligt.

Porträttet av den stereotypa kvinnan utstrålar ofta värme och vänlighet. De ska framhäva sina kurvor i ett ljus som ger mjuka skuggor. Män, å andra sidan, är det vanligt att man fotograferar i starkare ljus, gärna lätt underifrån och där männen på bild står rakt och kollar spänt in i kameran. Jag som fotograf har makten att bestämma hur du som åskådare ska uppfatta personen som porträtteras på mina bilder. Därför försöker jag genom denna utställning rucka lite på bilden av den stereotypa bilden av kvinnan.

Genom dessa bilder vill jag att du som åskådare ska inse att utifrån hur fotografen valt att fotografera en person så kommer du uppfatta hen på ett visst sätt. Bara genom hur hen är belyst, placerad och hur kameran är vinklad kan du sätta någon form av socialt kön till den personen.

Jag gör inte detta för att ge någon form av lektion i genus. Jag gör detta för att kvinnor fortfarande ska känna sig vackra och magnifika utan att behöva identifiera sig som det stereotypt kvinnliga.

Grunden för denna utställning ligger mycket i hur jag själv är som person. Jag har aldrig sett mig som den typiskt söta/feminina, men heller inte manlig utifrån medias bild. Varför inte vara precis som man känner sig utan samhällets könsstereotypa stämplar?

Ni kan se utställningen WoMan på CuLTURENs stora vägg mellan den 24 april–16 maj.

%d bloggare gillar detta: